КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Врз основа на чл.22, став 1, точка 8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, став 1, од Статутот на општина Радовиш, Измена на Правилник за доделување на стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.08-1884/1 од 26.12.2023 год., распишаниот јавен конкурс бр.09-76/1 од 16.01.2024 год. и записник бр. 09-76/2…