If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | БОРОВ ДОЛ
13709
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-13709,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

БОРОВ ДОЛ

Дата

February 12, 2018

Категорија

Вести

ДПТУ Бучим Радовиш отпочна со реализација на својата нова инвестиција и проект – отворање на површинскиот коп Боров дол. За таа цел, согласно законодавството за животна средина отпочнати се две постапки – стратегиска оцена на животната средина што се однесува на урбанистичката планска документација со цел урбанизација на плански опфат, и втора за оценка на влијанието врз животната средина од планираниот проект за експлоатација на минерални суровини на локалитетот Боров Дол.

 

Во прилог линк до двата документа:

Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна Урбанистичка Планска Документација за определување на градежна парцела со намена Г1 – тешка индустрија за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет Боров Дол, во Општина Линк тука <http://mtc.gov.mk/nacrt-izveshtaj-za-strategiska-ocena-na-zivotnata-sredina>

 

СТУДИЈА за оцена на влијанието врз животна средина за проект за Eксплоатација на минерална суровина бакар на локалитетот Боров Дол, општина Конче, Штип и Радовиш

Линк тука <http://www.moepp.gov.mk/?page_id=8255>