СООПШТЕНИЈА И ИЗВЕСТУВАЊА

opstina

СЕКТОРИ И ОДЕЛЕНИЈА

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ЗЖС, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЛЕР

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:

Одговорно лице: Добрила Стоименова
телефон: 076475307
е-маил: urbanizam@radovis.gov.mk

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ:

Одговорно лице: / /
телефон: //
е-маил: pravensektor@radovis.gov.mk
е-маил: doldurova@yahoo.com

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ:

Одговорно лице: //
телефон: //
е-маил: finansii@radovis.gov.mk
е-mail: efnusevavioleta@yahoo.com

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ

 

Одговорно лице: //
телефон: //
е-маил: inspektorat@radovis.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Одговорно лице: //
телефон: //
е-маил: urbanizam@radovis.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР)

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР)

Одговорно лице: //
телефон: //
е-маил: ler@radovis.gov.mk

Е-Општина – Пријави проблем

Системот ви овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, преку интернет порталот на нашата општина, да пријавите комунален проблем кој нашите служби ќе се обидат да го решат или да ве информираат до каде е решавањето на проблемот во најкраток можен рок.

Е-Општина
Пријави проблем

Системот ви овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, преку интернет порталот на нашата општина, да пријавите комунален проблем кој нашите служби ќе се обидат да го решат или да ве информираат до каде е решавањето на проблемот во најкраток можен рок.