Секој Граѓанин кој има потреба да се обрати до Градоначалникот Ацо Ристов, лично го пополнува овој формулар.

  Име и презиме (задолжително)

  Адреса (задолжително)

  Вашиот Email (задолжително)

  Телефонски број

  Образование

  * Работен статус
  ВработенСтечаен работникНевработенТехнолошки вишокСопственик на фирма

  * Барањето за средба е од областа
  КомуналииКултураСоцијална заштитаУрбанизамЕкологијаСпортОбразованиеЗдравствена заштитаДруго

  Вашата порака

  * Подносителот на барањето описно да го изрази проблемот или целта на барањето!

  ** Градоначалникот го задржува правото на барањето на граѓанинот да одговори писмено, преку е-mail, или контактот да го оствари преку телефон или лична средба.
  *** Општината се обврзува дека со личните податоци на граѓанинот ќе располага согласно Законот за заштита на личните податоци и ќе ги употребува исклучиво за намената заради која се оставени.
  **** Општината го задржува правото да му одговори на Граѓанинот најдоцна 14 дена по поднесување на Барањето.