Годишна сметка 2022 – Депозитна сметка

Годишна сметка 2022 – ЈП за државни патишта

Годишна сметка 2022 – Креирање можности на работа за сите

Годишна сметка 2022 – Манифестација Самун ем татлија

Годишна сметка 2022 – Општина Радовиш-ОИК

Годишна сметка 2022 – Проект Зелена топлина

Годишна сметка 2022 – Радовиш Орган на Општината

Годишна сметка 2022 – Санација на свлечиште с.Подареш

Годишна сметка 2022 – Сметка за наменски дотации

Годишна сметка 2022 – Сметка за солидарност

Годишна сметка 2022 – Финансиска подршка на ЕЛС


ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна

ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

 


 

 


Депозитна сметка

Сметка Агенција за државни патишта

Сметка за наменски дотации

Сметка Креирање можности за работа

Сметка Наменска сметка за солидарност

Сметка Проект ,,Евалуација на мерки за енергет. ефикасност,,

Сметка Општинска изборна комисија

Сметка Орган на општината

Сметка санација на свлечиште с.Подареш

Сметка Финансиска подршка на ЕЛС

ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна 

Депозитна сметка

Сметка Агенција за државни патишта

Сметка за наменски дотации

Сметка КРЕИРАЊЕ можности за работа за сите

Сметка Креирање можности за работа

Сметка Набавка на возило -камион

Сметка Наменска сметка за солидарност

Сметка Општинска изборна комисија

Сметка Орган на општината

Сметка Про санација на свлечиште с.Подареш

Сметка Проект за евалуација на мерки за енергетска ефикасност

Сметка Финансиска подршка на ЕЛС


ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна