ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна

   

  ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

   

  Годишна сметка 2023 – Депозитна сметка

  Годишна сметка 2023 – ЈП за државни патишта

  Годишна сметка 2023 – ЈП за државни патишта – Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Изградба на водоводна линија с. Бучим

  Годишна сметка 2023 – Изградба на водоводна линија с. Бучим – Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Манифестација Самун ем татлија

  Годишна сметка 2023 – Манифестација Самун ем татлија – Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Проект Амфитеатар со летна сцена

  Годишна сметка 2023 – Проект Амфитеатар со летна сцена – Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Изградба водоводна мрежа ул.5 и ул.6 во УБ22

  Годишна сметка 2023 – Изградба водоводна мрежа ул.5 и ул.6 во УБ22 – Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Изградба на канализациона мрежа Карши Маале

  Годишна сметка 2023 – Изградба на канализациона мрежа Карши Маале – Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Проект за парковско уредување Чам Баир

  Годишна сметка 2023 – Проект за парковско уредување Чам Баир – Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Сметка за солидарност

  Годишна сметка 2023 – Сметка за солидарност – Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Финансиска подршка на ЕЛС

  Годишна сметка 2023 – Финансиска подршка на ЕЛС – Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Креирање можности на работа за сите

  Годишна сметка 2023 – Креирање можности на работа за сите – Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Изградба водоводна мрежа УБ22

  Годишна сметка 2023 – Изградба водоводна мрежа УБ22- Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Општина Радовиш-ОИК

  Годишна сметка 2023 – Општина Радовиш-ОИК- Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Проект Зелена топлина

  Годишна сметка 2023 – Проект Зелена топлина- Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Радовиш Орган на Општината

  Годишна сметка 2023 – Радовиш Орган на Општината- Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Просанација на свлечиште с.Подареш

  Годишна сметка 2023 – Просанација на свлечиште с.Подареш- Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Сметка за наменски дотации

  Годишна сметка 2023 – Сметка за наменски дотации- Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Реконструкција на плафон на ЦК Ацо Караманов

  Годишна сметка 2023 – Реконструкција на плафон на ЦК Ацо Караманов- Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Уредување на речно корито на Оравичка река

  Годишна сметка 2023 – Уредување на речно корито на Оравичка река- Биланс на состојба

  Годишна сметка 2023 – Проект Градски пазар

  Годишна сметка 2023 – Проект Градски пазар- Биланс на состојба

   

   

   

   

   

   

   

   

  Годишна сметка 2022 – Депозитна сметка

  Годишна сметка 2022 – ЈП за државни патишта

  Годишна сметка 2022 – Креирање можности на работа за сите

  Годишна сметка 2022 – Манифестација Самун ем татлија

  Годишна сметка 2022 – Општина Радовиш-ОИК

  Годишна сметка 2022 – Проект Зелена топлина

  Годишна сметка 2022 – Радовиш Орган на Општината

  Годишна сметка 2022 – Санација на свлечиште с.Подареш

  Годишна сметка 2022 – Сметка за наменски дотации

  Годишна сметка 2022 – Сметка за солидарност

  Годишна сметка 2022 – Финансиска подршка на ЕЛС


   

  ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна

  ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

   


   

   


  Депозитна сметка

  Сметка Агенција за државни патишта

  Сметка за наменски дотации

  Сметка Креирање можности за работа

  Сметка Наменска сметка за солидарност

  Сметка Проект ,,Евалуација на мерки за енергет. ефикасност,,

  Сметка Општинска изборна комисија

  Сметка Орган на општината

  Сметка санација на свлечиште с.Подареш

  Сметка Финансиска подршка на ЕЛС

  ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

  ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна 

  Депозитна сметка

  Сметка Агенција за државни патишта

  Сметка за наменски дотации

  Сметка КРЕИРАЊЕ можности за работа за сите

  Сметка Креирање можности за работа

  Сметка Набавка на возило -камион

  Сметка Наменска сметка за солидарност

  Сметка Општинска изборна комисија

  Сметка Орган на општината

  Сметка Про санација на свлечиште с.Подареш

  Сметка Проект за евалуација на мерки за енергетска ефикасност

  Сметка Финансиска подршка на ЕЛС


  ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

  ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна