ТППЕ РАДОВИШ СО НОВА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА

  Денес, беше  реализирана  набавката на високо квалитетни рачни  радио станици, како дел од техничка опрема, согласно потребите на ТППЕ . Општина Радовиш, продолжува со финансиска подршка  на  неопходното тековно опремување  на  ТППЕ Радовиш.

ЦИВИЛНО ВОЕНА СОРАБОТКА СО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ

Градоначалникот Ацо Ристов имаше средба со претставници од амбасадата на САД и вооружените сили на нашата држава.   Посетата и средбата беше со цел за проширување на цивилно воената соработка.