ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 КП 1082 КО СУЛДУРЦИ, ОПШТИНА РАДОВИШ

Постапка бр. 43796,  арх. бр. 26 – 1182/1 од 06.07.2022 г.   Известување Предмет: Известување за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 МW на дел од КП 1082 КО Сулдурци, Општина Радовиш   Почитувани, Во…

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ВО ПОСЕТА НА ЗБРАТИМЕНИОТ ГРАД БЕЛИШЧЕ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Во деновите од 9 до 11 Септември, делегација од општина Радовиш предводена од Секретарот на општината, Љупче Почивалец, беше во посета на збратимениот град Белишче во Република Хрватска.   Повод за гостувањето беше одржувањето на традиционалната манифестација „Белишчанска златна есен“, во чии склоп се одржаа неколку културно-спортски активности. Покрај делегацијата од ЕЛС општина Радовиш, дел…