ОДРЖАНА 16 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Советот на општина Радовиш денеска ја работеше 16 редовна седница. Седницата беше одржана во салата за состаноци во зградата на општина Радовиш. Советниците работеа со усвоен дневен ред од 27 точки.

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 16 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 16 седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе се одржи на 27.09.2022 година во салата за…