СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЈА РАБОТЕШЕ 18 РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на општина Радовиш денеска ја работеше 18 редовна седница. Седницата беше одржана во салата за состаноци во зградата на општина Радовиш. Советниците работеа со усвоен дневен ред од 18 точки. Д Н Е В Е Н    Р Е Д Советнички прашања; Предлог Решение за разрешување на членови во Управен одбор во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”…