ЛОКАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ГИ ДЕФИНИРАМЕ ЗАЕДНО

Заедничкото креирање на локалните политики и приоритети претставува процес кој има за цел да изнајде решенија за предизвиците со кои се соочува локалната заедница. Бидејки ЕЛС општина Радовиш веќе со полн интетнзитет ги подготвува годишните програми за работа на Буџетот за 2023 год. – денес Градоначалникот Ацо Ристов одржа работни состаноци со претседателите на урбаните…

ОПШТИНА РАДОВИШ ЈА ДОБИ ЕВРОПСКАТА ОЗНАКА ЗА ИЗВОНРЕДНО УПРАВУВАЊЕ

На девет општини од Македонија, шест од Косово и три од Хрватска вчера им беше доделена „Европска ознака за извонредно управување” од страна на Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА). Како што е наведено, овие девет општини учествуваа во проектот и успешно го спроведоа процесот на самооценување на нивната работа, при што покажале високо ниво…