ГИ ПОДОБРУВАМЕ УСЛОВИТЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Градоначалникот на општина Радовиш, Ацо Ристов беше во посета на подрачното училиште при ООУ „Орце Николов“ во Злеово. Беше извршен увид во успешно завршениот проект за оградување и партерно уредување на дворот на училиштето како и увид во училишните простории. Градоначалникот имаше и кратка средба со наставниот кадар, разговарајки за условите во училиштето и реалните…

ИЗРАБОТЕНА Е КАРТА НА ОПАСНОСТ ОД ПОПЛАВИ ЗА ГРАД РАДОВИШ

Во рамки на проектните активности на ECO-DRR Македонија (екосистемско базирано намалување на ризици од катастрофи), финансиран од страна на Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA) се одржа 3-та работилница на која беа претставени три различни верзии од Картата за опасност од поплави од Радовишка река за град Радовиш. Изработена е од страна на јапонски експерти…