ОДРЖАНА 15 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Советнците денес ја работеа 15 редовна седница на Советот на општина Радовиш. На оваа седница беше предложен дневен ред од 35 точки, и дополнување на дневниот ред од две точки.   После отварањето на седницата од страна на Претседателката на Советот Моника Трајанова поради немање комплетни информации за дел од предложените точки, се повлекоа пет…