OДБЕЛЕЖАН ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Денес, во општинските основни училишта во општина Радовиш на свечен начин и со пригодни програми беше одбележан почетокот на новата учебна година. Во ООУ „Никола Карев“ и ООУ „Крсте П.Мисирков“ во име на Градоначалникот на општина Радовиш, на сите ученици од основното образование, среќен и успешен почеток им посака Секретарот на општина Радовиш, Љупче Почивалец.…

ОБЈАВА број 1/2022 ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

  ОБЈАВА број 1/2022 од 05.09.2022 година за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Радовиш   ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република  Северна Македонија, предвидено со: 1.Дeтален урбанистички план 2 УМ. А,Б, В во Радовиш , донесен…