СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ НА С.ТОПОЛНИЦА

Заедно со менаџерскиот тим на рудниците Бучим и Боров Дол, денес остваривме состанок со жители од населеното место Тополница. Повод за состанокот беше надминувањето на проблемите кои ги имаат овие жители во врска со водоснабдувањето, собирањето на сметот и други инфраструктурни зафати. Проблемите мора да се решаваат системски и организирано во соработка со месното население.…