ТППЕ РАДОВИШ ОДРЖА ТАКТИЧКО-ПОКАЗНА ВЕЖБА ЗА СПАСУВАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈА

Денес, во ООУ,,Никола Карев” Радовиш беше организирана и спроведена симулациска тактичко-показна вежба за спасување, како одговор при елементарни непогоди и катастрофи (пожар, урнатини и евакуација). Вежбата беше организирана и спроведена од страна на ТППЕ Радовиш во соработка со ОО Црвен Крст Радовиш и Итната медицинска помош при ЈЗУ,,Здравствен дом” Радовиш, по претходно утврдено сценарио. ТППЕ…