ОПШТИНА РАДОВИШ Е ПРИМЕР ЗА МЕЃУЕТНИЧКИ СОЖИВОТ

По повод одбележувањето на Денот на наставата на Турски јазик во Република Mакедонија – 21 декември, Градоначалникот Ацо Ристов имаше прием на делегациите од Република Турција. На приемот присуствуваа Заменик Министерот за труд и социјала – Енвер Хусеин, Градоначалник на општина Чинарчик – Нуман Сојер, Градоначалникот на општина Ташкопру – Исмаил Арслан, Заменик Градоначалникот на…

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 4 /2022 за пополнување на 1 (едно) работно места со унапредување

  Врз основа на член 11-ј и член 11-к од Законот за пожарникарството (,,Сл.весник на РМ бр. 67/04..39/16  и Сл.весник на РСМ бр.152/19 ) и член 13 од Правникот за постапката за управување со ефектот на вработените во ТППЕ-Противпожарен Вод,следење,оценување и предлагање на мерки за подобрување број 09-1059/1 од 22.09.2020 година ,Општина Радовиш, објавува:  …