ИНИЦИЈАТИВА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО (ЛСЖП)

Предмет: Оглас за пријавување на членови   Иницијатива за формирање на Локален совет за женско претприемништво (ЛСЖП)   Градоначалникот на општина Радовиш ги поканува и охрабрува жените претприемачи и жените кои ќе се пронајдат во ова иницијатива да достават контакт податоци  на е-маил: ler@radovis.gov.mk најдоцна до 10.01.2023 година. Иницијативниот одбор подоцна ќе прерасне во Локален…