ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦИ НА ГП A.5 и ГП A.7, дел од ДУП за УБ 3

  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр.26-89/5                                          од: 22.03.2023г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦИ НА ГП A.5 и ГП A.7,дел од ДУП за УБ 3  во Радовиш, ОпштинаРадовиш   До: Петре Коцев од Радовиш, со полномошно на Друштво за проектирање, градежништво, инженеринг и други…