ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД

бр.  26 -717/ 08.05.2023 год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13-површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја…