СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН УВИД -по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

бр.  26 -277/2 16.02.2024 год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Соопштение за организирање јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели…