Oпштина Радовиш започна со достава на Решенијата за данок на имот за 2024 година

С О О П Ш Т Е Н И Е Им се соопштува на сите физички и правни лица на територија на општина Радовиш дека општината започна со достава на Решенијата за данок на имот за 2024 година   Општина Радовиш ги известува сите правни субјекти дека во согласност со одредбите за присилна наплата од…