ОДРЖАНА 10 СЕДНИЦА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗЕЛС

На 10-та седница на Управниот одбор на Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) со градоначалниците членови на Управниот одбор, се разгледа Одлуката за преземање мерка во услови на постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија донесена од страна на Владата и година и едногласно се донесе одлука за покренување иницијатива пред Уставниот…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕНУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА ДЕЛ ОД КП 1082 КО СУЛДУРЦИ, ОПШТИНА РАДОВИШ   До:  ДТПГУК ЧИП ГРОУП ДООЕЛ Скопје   Предмет  :     ПОТВРДА  за заверка на одобрен Урбанистички проект   Врска  :    …

ЗАВРШИ ШЕСТОНОЕМВРИСКИОТ ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ

Со финалните натпревари вечерва заврши овогодишниот шестоноемвриски турнир во Мал фудбал по повод празникот 6-ти ноември-Денот на ослободувањето на Радовиш. Првото место и наградата од 100.ооо денари ја освоија фудбалерите од екипата „Фреигхт Оне“, кои во финалето беа подобри со резултат 5-3 од екипата на „Јанев Пласт“. Третото место го освои екипата на „Автолакерски сервис…

НА СВЕЧЕНАТА АКАДЕМИЈА ДОДЕЛЕНИ ШЕСТОНОЕМВРИСКИ ПРИЗНАНИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

Оваа година општина Радовиш одбележува – 78 години од ослободувањето. По тој повод беше одржана свечена академија на која беа доделени шестоноемвриските признанија и плакети.   ШЕСТОНОЕМВРИСКИ ПРИЗНАНИЈА 2022 ПОСТХУМНО МИТЕ ЈЕФРЕМОВ – ЦРКОВЕН ХОР „СВ.ЈОВАН ДАМАСКИН“ – За особен придонес во хуманоста, културата и афирмацијата на општина Радовиш ЗОРАН МАЈСТОРСКИ – За особен придонес…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

бр. 26 -1431 01.11.2022 год   Врз основа на член 62 став(10)Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20),Општина Радовиш објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за линиска инфраструктурна градба : Новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од КП 991 до КП…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

бр.  26 -1438/1 26.10.2022год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид по Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 водови за пренос на ел.енергија- новопланиран подземен  10/20 КВ вод од постојна ТС…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЈА РАБОТЕШЕ 18 РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на општина Радовиш денеска ја работеше 18 редовна седница. Седницата беше одржана во салата за состаноци во зградата на општина Радовиш. Советниците работеа со усвоен дневен ред од 18 точки. Д Н Е В Е Н    Р Е Д Советнички прашања; Предлог Решение за разрешување на членови во Управен одбор во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”…

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 18 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

    Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на XVIII седница на Советот на општина Радовиш   Седницата ќе…

JАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТРАДИЦИОНAЛНИТЕ ШЕСТОНОЕМВРИСКИ ПРИЗНАНИЈА И ПЛАКЕТИ

  Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/2002), Градоначалникот на општина Радовиш донесе:   Р Е Ш Е Н И Е за објавување на JАВЕН КОНКУРС за доделување на традиционалните Шестоноемвриски признанија и плакети за 2022 година     Се објавува јавен конкурс за…

ЈАВЕН УВИД ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Постапка бр. 43796,  арх. бр. 26 – 1295/1 од 28.07.2022 г.       Предмет: Известување за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја на КП бр 228/2, 228/1, 229 ,230, 241, 242, 358, 360, 359, 377, 376, 371 и 361.…