РАСЧИСТУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ КАЈ АВТОБУСКАТА СТАНИЦА

Започна расчистувањето на просторот кај автобускатата станица, простор кој беше запуштен подолго време и претставуваше проблем за жителите. Просторот ќе биде уредно исчистен и хортикултурно уреден.

СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ НА КАЛУЃЕРИЦА И ПОДАРЕШ

Решавање на проблемите со кои се соочуваат граѓаните, подобрување на инфраструктурата низ населените места беше тема за разговор на денешните средби со граѓаните од Калуѓерица и Подареш.   Градоначалникот Ацо Ристов и жителите разговараа за проектите кои треба да се реализираат во овие населени места.   #Радовиш #ПроектиЗаРадовиш

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 13 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 13 седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе се одржи на 09.06.2022 година. (Четврток) во салата…

ОБЈАВА БРОЈ 01/2022 ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ

ПРЕДМЕТ НА ДАВАЊЕ ПО ЗАКУП Предмет на оваа објава е издавање под закуп на недвижни ствари–простории, делови од објектот СРЦ „25 Мај“ кој се наоѓа на ул. „ 8-ми Септември “ бр. 2, преку прибирање на затворените писмени понуди -по претходно донесен Заклучок наСоветнаОпштинаРадовиш и одлука на УО на ЈП Радовиш бр.08-39/22. ПРАВО НА УЧЕСТВО…

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 12 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 и член 53 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 12 итна седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе се одржи на 18.05.2022 година (Четврток) со почеток од 11.00 часот. во салата…