Градоначалникот на:

Отчет

Банер
Банер
Банер
Банер

Кој е онлајн

Има 22 гости присутни
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена - УБ 16
Напишано од Васе Здравков   
Среда, 23 Април 2014 13:41

Врз основа на член 65, став (6) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13), по овластување од градоначалникот на Општина Радовиш, раководителот на Сектор за урбанизам и животна средина, комунални работи и локален економски развој на ден 22.04.2014 година донесе:

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

1.За планскиот документ, ДУП за дел од Урбан блок 16 кој се носи согласно Законот за животна средина, согласно член 65 не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина;

 

2.Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Радовиш www.radovis.gov.mk;

 

3.Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на долуката за спроведување односно неспроведување на стратегиската оцена донесувањето на планскиот документ, ДУП за дел од Урбан блок 16 нема да има влијание врз животната средина од следните причини: Планскиот документ е измена и допуна на ДУП со кој за дел од градежните парцели се менува основната класа на намена, но промената се однесува за иста група на класи за намени (А - домување), измената и дополнувањето се однесуваат на зголемување на површина за градба и  кота на венец;

 

4.Против ова одлука може да се поднесе жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб страната.

Последно освежено на Среда, 23 Април 2014 13:42
 
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена - УБ 15
Напишано од Васе Здравков   
Среда, 23 Април 2014 13:38

Врз основа на член 65, став (6) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13), по овластување од градоначалникот на Општина Радовиш, раководителот на Сектор за урбанизам и животна средина, комунални работи и локален економски развој на ден 22.04.2014 година донесе:

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

1.За планскиот документ, ДУП за дел од Урбан блок 15 кој се носи согласно Законот за животна средина, согласно член 65 не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина;

 

2.Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Радовиш www.radovis.gov.mk;

 

3.Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на долуката за спроведување односно неспроведување на стратегиската оцена донесувањето на планскиот документ, ДУП за дел од Урбан блок 15 нема да има влијание врз животната средина од следните причини: Планскиот документ е измена и допуна на ДУП со кој за дел од градежните парцели се менува основната класа на намена, но промената се однесува за иста група на класи за намени (А - домување), измената и дополнувањето се однесуваат на зголемување на површина за градба и  кота на венец;

 

4.Против ова одлука може да се поднесе жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб страната.

Последно освежено на Среда, 23 Април 2014 13:41
 
Опис на избирачки места во општина Радовиш
Напишано од Васе Здравков   
Понеделник, 31 Март 2014 08:31

Опис на избирачки места  во општина Радовиш


baner_izbori_2014Преглед на избирачките места 

 

Последно освежено на Понеделник, 31 Март 2014 08:45
 
ОТЧЕТ 365 ДЕНА - ПРЕС ЗА МЕДИУМИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ САШКО НИКОЛОВ
Напишано од Васе Здравков   
Петок, 28 Февруари 2014 17:18

 

Прес за медиумите на Градоначалникот на општина Радовиш г-дин. Сашко Николов за реализираните дела и активности во првите 365 дена од неговиот мандат.

   

Последно освежено на Петок, 28 Февруари 2014 17:20
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Лист 1 од 59
deutsche bank es cirsa