ОДРЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ТУРНИР ВО БОРЕЊЕ

Во саботата во организација на БК Бучим –Радовиш се одржа Меѓународниот традиционален турнир во борење.   Турнирот беше организиран  по третти пат, а дел од наградите и признанијата беа доделени од страна на Градоначалникот Ацо Ристов.

ТЕМАТСКА ДЕБАТА „ЕНЕРГЕТСКАТА КРИЗА ВО ЕВРОПА“

Градоначалникот Ацо Ристов зеде учество на заедничкиот консултативен комитет КоР-Македонија.   Во Скопје беше одржана тематска дебата на темата „Енергетската криза во Европа-што македонските општини можат и треба да прават“. На дебатата Градоначалникот Ристов имаше своја презентација за проектот „Зелена топлина“ кој е во фаза на спроведување во нашата општина.  

ПРЕТСТАВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД АНАЛИЗИТЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД КАТАСТРОФИ И СОСТОЈБАТА НА ЕКОСИСТЕМОТ

Денеска во салата за состаноци во општина Радовиш беа претставени резултатите од анализите за намалувањето на ризици од катастрофи, состојбата на екосистемот и можностите за подобрување на биодиверзитетот . Овој настан беше органзиран од страна на Регионалната канцеларија на IUCN за Источна Европа и Централна Азија (ECARO) за „Теренска имплементација на решенија засновани врз природата“…

НЕМИОТ СВЕДОК НА РАДОВИШ ДОБИВА НОВО УРЕДУВАЊЕ

Како дел од проектот „Културно – Историското наследство е нашето богатство“ кој во партнерство со општина Радовиш го спроведува Граѓанскиот Креативен Центар “КРЕА” – денес започнаа градежните активности околу радовишкиот Јавор. Со проектот е опфатена непосредната околина на јаворот заедно со паркот и со дел од крстосницата на улиците Гоце Делчев и Јавор. Постоечката ограда…

ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОЕКТОТ – ЛОКАЛЕН ПАТ КОН ГРАДСКИОТ ВОДОВОД

По низа активности и напори кои директно беа превземени од страна Градоначалникот Ацо Ристов, конечно продолжуваат работите на локалниот пат Радовиш – пристап до градскиот водовод. Во тек е поставувањето на одводни пропусти со кои ќе бидат опфатени околните води а потоа ќе следуваат и завршните фази и асфалтирање на локалниот пат.   И ова…

ЛОКАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ГИ ДЕФИНИРАМЕ ЗАЕДНО

Заедничкото креирање на локалните политики и приоритети претставува процес кој има за цел да изнајде решенија за предизвиците со кои се соочува локалната заедница. Бидејки ЕЛС општина Радовиш веќе со полн интетнзитет ги подготвува годишните програми за работа на Буџетот за 2023 год. – денес Градоначалникот Ацо Ристов одржа работни состаноци со претседателите на урбаните…

ОПШТИНА РАДОВИШ ЈА ДОБИ ЕВРОПСКАТА ОЗНАКА ЗА ИЗВОНРЕДНО УПРАВУВАЊЕ

На девет општини од Македонија, шест од Косово и три од Хрватска вчера им беше доделена „Европска ознака за извонредно управување” од страна на Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА). Како што е наведено, овие девет општини учествуваа во проектот и успешно го спроведоа процесот на самооценување на нивната работа, при што покажале високо ниво…

ТППЕ РАДОВИШ СО НОВА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА

  Денес, беше  реализирана  набавката на високо квалитетни рачни  радио станици, како дел од техничка опрема, согласно потребите на ТППЕ . Општина Радовиш, продолжува со финансиска подршка  на  неопходното тековно опремување  на  ТППЕ Радовиш.

ЦИВИЛНО ВОЕНА СОРАБОТКА СО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ

Градоначалникот Ацо Ристов имаше средба со претставници од амбасадата на САД и вооружените сили на нашата држава.   Посетата и средбата беше со цел за проширување на цивилно воената соработка.

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Бр. 09-1707/3

Општина РАДОВИШ Бр. 09-1707/3 од 14.11.2022год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја на КП бр.2022 КО Калугерица, Општина Радовиш, со површина на проектен опфат од…